14 stycznia pięcioro uczniów klas ósmych oraz dwoje z klasy siódmej przystąpiło do I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego z języka angielskiego pt.: „Reading brings us unknown friends”.

Uczniowie klas I-III ZSP w Bachowicach wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym Rzecznika Praw Dziecka.

Zadaniem było wykonanie pracy, która miała prezentować w czytelny i ciekawy sposób wiedzę o prawach dziecka.

15 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs Mistrz ortografii 2021. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza - klasy 4-6 i druga - klasy 7-8. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 16 uczniów.

Uczniowie klas IV-V wzięli udział w konkursie na plakat promujący wybrany kraj europejski. Wszystkie prace były starannie przygotowane, a największą popularnością cieszyły się Włochy.

Uchwałą Senatu RP rok 2021 został ogłoszony Rokiem Norwida (w 200. rocznicę urodzin poety). Uczniowie naszej szkoły, także godnie upamiętnili poetę Cypriana Kamila Norwida, poprzez udział w konkursie recytatorskim jego poezji oraz przygotowując prezentacje multimedialne dotyczące życia i twórczości jednego z najwybitniejszych poetów. Konkurs pozwolił uczniom przybliżyć jego osobę i zapoznać się z jego dziełami. Ponadto złożyli oni hołd wielkiemu twórcy i patriocie.