W środę, 20 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. O godzinie 10.00 rozległ się 1-minutowy dzwonek, który był sygnałem, że niezwłocznie należy opuścić budynek. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy udali się na plac przed szkołą, gdzie nauczyciele przekazali Pani Dyrektor informacje o stanie liczebnym klas. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach sprawdzili budynek szkoły i to, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewentualnego zagrożenia. Wszystko przebiegło sprawnie.

Próbny alarm jest bardzo ważny, gdyż przygotowuje społeczność szkolną do odpowiedniego postępowania na wypadek prawdziwej ewakuacji. Ćwiczenia pokazują, że w sytuacjach zagrożenia najważniejszy jest spokój, opanowanie paniki i bezwzględne stosowanie się do wskazówek prowadzących akcję ratunkową.

Bardzo dziękujemy za pomoc i życzliwość naszym Strażakom Ochotnikom na czele z panem Tadeuszem Dębskim.